Sisältöön »
aluekuva31775988291.jpg
 
 

                        Kirkkopolku

Kirkkopolku sijaitsee Suomelan alapuolella perinteisen peltomaiseman ympäröimänä. Kirkkopolku poikkeaa muusta Suomelan alueesta siinä, että Kirkkopolun varrella olevat rakennuspaikat ovat kaavoitettu AO-1 merkinnälle eli niiden osalta kyseessä on erillispientalojen korttelialue, maaseutumaisen asutuksen pientaloalue. Jolloin avoimien peltoalueiden läheisyydessä rakennusten tulee sopeutua maaseutumaisemaan. Rakennustapaohjeistuksen mukaan Kirkkopolun rakennuksissa voi ulkoverhouksena olla puu tai rappaus.

Kirkkopolun rakennuspaikoilla on merkitty rakennusala, jolle saa rakentaa asuinrakennuksen sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen, auton säilytyspaikan tai talousrakennuksen. Kaavaselotuksessa kummallekin alueen rakennuspaikalle on merkitty yhteinen rakennusoikeus.

 


 
Kirkkopolku 1/230

Kirkkopolku 1/230

Vapaana
Pinta-ala: 2122 m²
Rakennusoikeus: 424 m²
Tontin hinta: 62.000 euroa

Kirkkopolku 2/230

Kirkkopolku 2/230

Vapaana
Pinta-ala: 2059 m²
Rakennusoikeus: 412 m²
Tontin hinta: 62.000 euroa